Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί ως εγγεγραμμένος Πολιτιστικός Φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι μέλος της UNESCO E-Platform On Intercultural Dialogue, Partner of the Google Cultural Institute, και συνεργάτης του SDG Action Network των Ηνωμένων Εθνών.

Γνωρίστε στην ΠΠΕ

Ενάντια στη σκιερή πραγματικότητα, διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, σκορπίζοντας χρώμα και φως στα όνειρα τους. Με τη διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών διαγωνισμών, εκθέσεων ζωγραφικής και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απελευθερώνουμε την έκφραση των παιδιών μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, την τέχνη.

Η δημιουργικότητα ως μια συνεχής διαδικασία, μια εκκολαπτόμενη έκρηξη των ιδεών και της φαντασίας σε ένα ταξίδι δημιουργίας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα αναπτύσσει την ενσυναίσθηση μέσα από την τέχνη και προσδίδει ηγετικές ικανότητες, ώστε τα παιδιά μπορούν να συν-δημιουργήσουν ένα ειρηνικό μέλλον για τις κοινότητές τους. H δημιουργικότητα και η συν-δημιουργία γίνονται δομικά στοιχεία για την συνεργατική καινοτομία και θετική κοινωνική αλλαγή.

Για την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας τα παιδιά δεν είναι μαθητές, αλλά δημιουργοί και αρχιτέκτονες του μέλλοντος. Οι δημιουργικές εκφράσεις τους εμπεριέχουν την εκκολαπτόμενη φαντασία που θα διαμορφώσει το μέλλον. Η φαντασία των παιδιών είναι το κοινωνικό κεφάλαιο και οι δημιουργίες τους πρέπει να ενθαρρύνονται και να γίνονται σεβαστές ως αριστουργήματα. Με δημιουργικές εμπειρίες, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες για να προηγηθούνε αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο κόσμο και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την ευημερία, την πρόοδο και την ειρήνη.

Η ΠΠΕ εξουσιοδοτεί τα παιδιά να διαμορφώσουν το μέλλον και να αλλάξουν τον κόσμο. Μέσω της τέχνης, εμπνέει τη δημιουργικότητα, δίνει ελπίδα, ενδυναμώνει τα άτομα, φέρνει νέες προοπτικές, και προσφέρει αποτελέσματα που ενθαρρύνουν την καινοτομία, και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και όταν ενθαρρύνονται να εκφράσουν την άποψη τους μέσα από την τέχνη τους, καλλιεργείται η εφευρετικότητα και αναπτύσσεται η πολιτισμική συνείδηση των παιδιών μας.

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, σκορπίζοντας χρώμα και φως στα όνειρα τους. Για εμάς, τα παιδιά δεν είναι μαθητές, αλλά οι αρχιτέκτονες του μέλλοντος. Οι δημιουργικές εκφράσεις τους εμπεριέχουν την εκκολαπτόμενη φαντασία που θα διαμορφώσει το αύριο. Η φαντασία των παιδιών είναι το κοινωνικό κεφάλαιο και οι δημιουργίες τους πρέπει να ενθαρρύνονται και να γίνονται σεβαστές ως αριστουργήματα.

Οι αξίες μας

Α ι σ ι ο δ ο ξ ί α - Κ α ι ν ο τ ο μ ί α - Γ ν ώ σ η - Σ υ μ μ ε τ ο χ ή - Α λ λ η λ ε γ γ ύ η - Ι σ ό τ η τ α

Οι υπηρεσίες της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας προσφέρονται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα ή εθνικότητα των αποδεκτών/-τριών της και χωρίς καμία προκατάληψη. Η ανάγκη των παιδιών για έκφραση μέσω της τέχνης αποτελεί προτεραιότητα για την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας. Οι υπηρεσίες της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας δεν διατίθενται για την προώθηση καμίας πολιτικής ή θρησκευτικής θέσης.

Οι στόχοι μας

Κύριος σκοπός της ΠΠΕ είναι η με κάθε νόμιμο τρόπο εξυπηρέτηση, στήριξη και διάδοση της παιδικής τέχνης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας είναι η προώθησή, η διασφάλιση και η περιφρούρηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας της νέας γενιάς της Χώρας μας.

Επιπροσθέτως, στοχεύει στην ενστάλαξη και κατανόηση από το ευρύ κοινό της ιδέας, πως η τέχνη αποτελεί θεμέλιο λίθο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς και στη διάπλαση της προσωπικότητας των παιδιών. Η ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων και δικτύων για τη στήριξη της καλλιτεχνικής ανάπτυξης, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την προώθηση της τέχνης και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών και συνεργασιών, αποτελούν κεντρικό στόχο της ΠΠΕ, προκειμένου να διαμορφώσει και να υλοποιήσει σχέδια δράσης και προγράμματα αναφορικά με την παιδική τέχνη.

Η παιδική τέχνη αποκτά όχι μόνο τη δική της στέγη, αλλά και τον οργανισμό-κινητήριο δύναμη για την τόνωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την παροχή μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής εκπαίδευσης για τη νέα γενιά της χώρας μας. Η επιδίωξη της δημιουργίας ενός ελεύθερου και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η καταβολή κάθε δυνατής και θεμιτής προσπάθειας να επιτευχθεί ευετηρία στην παιδική τέχνη.

Nα αποτελέσει η ΠΠΕ θερμοκοιτίδα της παιδικής τέχνης, που ως έργο της, είναι η στέγαση και έκθεσή της στη Χώρα μας ή το εξωτερικό, αλλά και η καλλιέργεια μιας στενής σχέσης των παιδιών με την καλλιτεχνική δημιουργία· η καλλιέργεια των σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών· η προώθηση της συνεργασίας για θέματα εκπαίδευσης, η διάχυση της γνώσης και η βελτίωση των δραστηριοτήτων της νέας γενιάς· η διαρκής συνεργασία με όλους τους φορείς που αναγνωρίζουν, ενισχύουν και υποστηρίζουν την εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Προσέτι επιδίωξη της ΠΠΕ είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού, τοπικού και εθνικού ιστού, η δημιουργία σταθερών και άρρηκτων δεσμών της νέας γενιάς της χώρας με τον τόπο που διαβιούν, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η υποστήριξη και η φροντίδα των πνευματικών, εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και καλλιτεχνικών αναγκών των ανηλίκων που θα συμμετέχουν, με σκοπό τη δημιουργία ενεργών, υπεύθυνων και ικανών πολιτών για την Κοινωνία και η εν γένει ενδυνάμωση της ανάπτυξης της Χώρας.

Με δημιουργικές εμπειρίες, τα παιδιά θα αποκτήσουν τις δεξιότητες για να πλοηγηθούν αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο κόσμο και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την ευημερία, την πρόοδο και την ειρήνη. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον μικρό καλλιτέχνη μία σειρά νέων και μοναδικών εμπειριών. Έτσι, του δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσει ο ίδιος τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες όπως το πρόγραμμα της ατομικής έκθεσης, να παραστεί σε μοναδικές εκδηλώσεις ή απλά να περάσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του.

Παράλληλα, μέσω της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξελισσόμαστε διαρκώς έτσι ώστε κάθε επαφή των παιδιών με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας να γίνεται όλο και καλύτερη.

Η αποστολή μας

Να ενθαρρύνουμε την παιδική καλλιτεχνική δημιουργία και να απελευθερώσουμε την έκφραση των παιδιών μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, την τέχνη.

Τι μας κάνει ξεχωριστούς

Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει ως στόχο της να ενθαρρύνει την παιδική καλλιτεχνική δημιουργία και να απελευθερώσει την έκφραση των παιδιών μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, την τέχνη. Παρά την ύπαρξη πολλών καλλιτεχνικών κέντρων παιδικής τέχνης στον κόσμο, πουθενά αλλού δεν υπάρχει ένας οργανισμός που εκθέτει τα έργα των παιδιών, βραβεύει διαρκώς την προσπάθεια τους και προασπίζει κάθε τους πρωτοβουλία να δημιουργήσουν και να εκφραστούν.