Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί ως εγγεγραμμένος φορέας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι μέλος της UNESCO E-Platform On Intercultural Dialogue, Partner of the Google Cultural Institute, και συνεργάτης του SDG Action Network των Ηνωμένων Εθνών. To 2020 ανακηρύχθηκε "Πρωταθλητής" της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:          
Τα εκπαιδευτικά/καλλιτεχνικά προγράμματα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας απευθύνονται σε παιδιά και νέους από 4 έως 18 ετών, σε πανελλήνια εμβέλεια. Οι υποβολές των συμμετοχών πραγματοποιούνται από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, παιδικές βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους και οργανισμούς, καθώς και από τους ίδιους τους γονείς των μικρών καλλιτεχνών.